n6

Migawki z projektu ,,Ruch to zdrowie”

Sprawozdanie z zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dziewcząt klas IV-VI. Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Jedynka Dzieciom. Wady postawy u dzieci i młodzieży to duży zdrowotny i społeczny problem, który we współczesnym świecie jest często pomijany. Głównym celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest przede wszystkim: – korygowanie zaburzeń Czytaj więcej >>

dav

Z życia projektu ,,Ruch to zdrowie…”

W ramach projektu ,,Ruch to zdrowie dla każdego nie wymyslisz nic nowego” prowadzone są zajecia dla klas I-III szkoly podstawowej . W każdy poniedziałek od 13.35 do 14.20 odbywają się zajecia dla dziewcząt w formie pilki siatkowej z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz w każdy wtorek od godziny 12.40 do 13.25 dla chłopców w formie koszykowki Czytaj więcej >>

18642019_120332000983027901_2113566915_o

Migawki z życia projektu ,,Ruch to zdrowie dla każdego-nie wymyślisz nic nowego”

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w ramach projektu : „Ruch to zdrowie dla każdego – nie wymyślisz nic nowego”. To zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas „0” Przedszkola nr 1 w Pelplinie. Dzieci uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, w które wplecione są elementy gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć wraz z Czytaj więcej >>

logo_m

Migawki z życia projektu ,,Ruch to zdrowie dla każdego- nie wymyślisz nic nowego”

W ramach projektu realizowane są zajęcia fitness z grupą dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Pelplinie. Zajęcia mają na celu aktywizację sportową uczennic, poprawę sprawności fizycznej oraz poprawę stanu zdrowia. Oprócz ćwiczeń fitness, w trakcie zajęć pojawiają się także elementy gimnastyki korekcyjnej, które przeciwdziałają powstawaniu i eliminowaniu wad postawy. W związku z pożarem na sali Czytaj więcej >>

Fitness 2017

Nabór do projektu ,,60 minut dla sportu. Odzyskaj zdrowie, zyskaj formę !

Szanowne Panie, mieszkanki gminy Pelplin Zachęcamy do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, które się odbędą na terenie gminy Pelplin w świetlicach wiejskich lub szkołach. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, partnerem przedsięwzięcia jest gmina Pelplin. Zajęcia będą trwały od maja do końca października.Zaplanowano 5 grup 20 osobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy

logo_m

60 minut dla sportu. Odzyskaj zdrowie, zyskaj formę!

Dnia 28 kwietnia 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych i Fundacja Jedynka Dzieciom znalazła się w gronie zwycięzców. Przyznano nam 7 000 zł na zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Pelplin. Zajęcia potrwają od maja do października. Partnerem projektu jest gmina Czytaj więcej >>