Zarząd

Marzenna Modrzejewska

Marzenna Modrzejewska

Prezes

Zainicjowałam powstanie dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Jedynka Dzieciom i Stowarzyszenia ,,Wesoła Stonoga, w których wykorzystuję swoje wykształcenie pedagogiczne i wolę działania na rzecz lokalnej społeczności. Moja aktywność w III sektorze została uhonorowana nagrodą Wolontariuszka Roku 2011 w Gminie Pelplin oraz wyróżnieniem Wolontariuszka Roku 2012 w Powiecie Tczewskim.  W grudniu 2012 roku Fundacja Jedynka Dzieciom, którą kieruję otrzymała wyróżnienie w kategorii: Organizacja przyjazna wolontariuszom w Gminie Pelplin.

Jestem absolwentką VIII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szkoła Liderów doceniła moją wiedzę i zaangażowanie w sprawy społeczne i zaprosiła do współtworzenia Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. W 2013 roku zostałam wybrana do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego a w 2014 do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego.

joanna_jablonska

Joanna Jabłońska

Wiceprezes

 

Magdalena Grzonka

Magdalena Grzonka

Członek Zarządu

 Jestem nauczycielem w Zespole Kształcenia I Wychowania nr 1 w Pelplinie.Byłam koordynatorem projektu w 2014 roku finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin dotyczącego zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Jarmarku harce". W 2015 roku koordynowałam projekt Równać Szanse 2015 pod nazwą "Teatr na wysokim poziomie" finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Lucyna Bielińska

Członek Zarządu