60 minut dla sportu. Odzyskaj zdrowie, zyskaj formę!

Dnia 28 kwietnia 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych i Fundacja Jedynka Dzieciom znalazła się w gronie zwycięzców.
Przyznano nam 7 000 zł na zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Pelplin. Zajęcia potrwają od maja do października.
Partnerem projektu jest gmina Pelplin.
Zadanie koordynuje Marzenna Modrzejewska.