Migawki z projektu ,,Ruch to zdrowie”

Sprawozdanie z zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dziewcząt klas IV-VI. Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Jedynka Dzieciom.
Wady postawy u dzieci i młodzieży to duży zdrowotny i społeczny problem, który we współczesnym świecie jest często pomijany. Głównym celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest przede wszystkim:
– korygowanie zaburzeń statyki ciała
-przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy
-wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym
-zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała
W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącu maju został zorganizowany przeprowadzony cykl pięciu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Działania rozpoczęły się od utworzenia się grupy dziewcząt z klas IV – VI, które aktywnie uczestniczyły w spotkaniach.
Zajęcia sportowe miały charakter rekreacyjny z uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjne z elementami siatkówki.
Na każdych treningach realizowane były zarówno tematy z elementami siatkówki oraz ćwiczenia korekcyjne.
Zajęcia był atrakcyjne z zastosowaniem różnych przyborów i sprzętu sportowego.
Dziewczęta chętnie uczestniczyły w spotkaniach, mając możliwość rozwijania swoich umiejętności korygowania wad. Dużo gier i zabawa uatrakcyjniało te treningi i różnorodność ćwiczeń, metod i form również dawało satysfakcję uczestnikom.
Dawid Żygowski