20 lat minęło

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie 3 dniowych kulturowych warsztatów regionalnych dla członków dwóch ludowych
zespołów dziecięcych z terenu woj. pomorskiego. Do udziału w zadaniu zostanie zaproszonych 60 dzieci z dwóch
regionalnych zespołów, po 30 osób z każdego zespołu: kociewskiego Modraki z Pelplina i kaszubskiego- Młoda Kościerzyna
z Kościerzyny do tego po 3 instruktorów na zespół. Instruktorzy swoje zadanie :nauka tańców,nauka śpiewu, granie na instrumentach, będą pełnić w ramach wolontariatu do tego będą sprawować opiekę nad dziećmi. Warsztaty pozwolą na doskonalenie znajomości języka kaszubskiego i gwary
kociewskiej poprzez literaturę i muzykę, przybliżą wiedzę o tradycjach i obyczajach kociewskich i kaszubskich. Zespoły
współpracują ze sobą od kilku lat. Działanie to bardzo pozytywnie wpłynęło na postrzeganie sąsiadujących regionów woj.
pomorskiego. Bardzo ważna jest wymiana doświadczeń dwóch żyjących obok siebie i często przenikających się
kultur. Uczestnicy otrzymają pobyt i wyżywienie w ramach zadania. Planuje się zapewnienie transportu na warsztaty i z
powrotem.
Na warsztatach wyjazdowych zostanie przygotowany, wypracowany program , repertuar występu z okazji 20 lecia
Modraków w 2017 roku. Jubileusz z okazji 20 lecia zespołu Modraki odbędzie się w październiku. Przewidziano wspólne
występy obydwu zaprzyjaźnionych zespołów ukazujące kulturę Kociewia i Kaszub.
Z gminy Pelplin otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Partnerem projektu jest Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

Koordynatorką projektu jest Marzenna Modrzejewska