Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 7/Festiwal, Półkolonie/9.1.2/POKL/2014 „Półkolonie naukowe i Festiwal Ścisłonauki” w ramach projektu „Jedynka Dzieciom” realizowanego  w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść zapytania wraz załączeniem  w załączeniu.

Zarząd Fundacji Jedynka Dzieciom

załącznik 1 >>

załącznik 2 >>

załącznik 3 >>

załącznik 4 >>

załącznik 5 >>

załącznik 6 >>

załącznik 7 >>