logo_m

Zapraszamy do składania ofert

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 7/Festiwal, Półkolonie/9.1.2/POKL/2014 „Półkolonie naukowe i Festiwal Ścisłonauki” w ramach projektu „Jedynka Dzieciom” realizowanego  w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Czytaj więcej >>

logo_m

Innowacje edukacyjne w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

Od 1 września br. w  Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie ruszył projekt   pt. „Jedynka Dzieciom” Fundacji Jedynka Dzieciom w partnerstwie z Gminą Pelplin, w ramach którego uczniowie i uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych i w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od października rozpoczęły się w szkole zajęcia Czytaj więcej >>

logo_m

Zapytanie ofertowe nr 6/zajęcia/9.1.2/POKL/2014

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 6/Zajęcia/9.1.2/POKL/2014 „Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne” w ramach projektu „Jedynka Dzieciom” realizowanego  w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej >>

logo_m

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4/Zajęcia/9.1.2/POKL/2014 „Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne” w ramach projektu „Jedynka Dzieciom” realizowanego  w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Fundacji Czytaj więcej >>

logo_m

Projekt fundacji POKL 9.1.2 w pierwszej 10!

Projekt Fundacji Jedynka Dzieciom zatytułowany JEDYNKA DZIECIOM na 9 miejscu na liście rankingowej 101,5 pkt -oceniony pozytywnie. Budżet projektu: 381 463,35zł, liczba uczniów objęta działaniami projektowymi 60. Powstał w odpowiedzi na problem wyrównywania szans rozwojowych uczniów z ZKiW nr 1 w Pelplinie szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tzn. posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i opinie z Czytaj więcej >>

logo_m

Próbujemy sił w POKL 9.1.2

Dokładnie rok temu przeszkoliliśmy się z pisania wniosków do POKL i teraz przyszedł czas na sprawdzenie się. 13.03.2013 r. złożyliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego na zajęcia pozalekcyjne wartości 400.000 zł. Jesteśmy młodą organizacją i nie spełniamy warunku rocznego obrotu powyżej 50.000 tyś. zł ale wsparcia udzielił nam solidny partner -Gmina Pelplin. Dzięki temu Czytaj więcej >>