Jarmark Cysterski 2023 – finał pierwszej części projektu

To finał 1 części projektu ,,Szkoła szycia – szkołą / zmianą życia” .
Dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom za zaangażowanie, za aktywność, za pogodne pokonywanie trudności , za wiarę w swoje umiejętności.
Dziękujemy @Monika Markowska za dokumentację fotograficzną, @Daria Małkiewicz za pomoc w koordynacji projektu.
Dofinansowano ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Pokolenia, Bank Spółdzielczy w Skórczu o/Pelplin, Miasto i Gminę Pelplin, partnerem projektu jest ZKiW nr1 w Pelplinie