Fundacja na konsultacjach społecznych budżetu Gminy Pelplin na 2013 rok

Dnia 5.12.2012 na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Stanucha wzięliśmy udział w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2013 rok. Nasza Fundacja zgłosiła 4 wnioski :

  1. zaproponowaliśmy obniżenie lub zniesienie wkładu własnego w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin,
  2. zaproponowaliśmy stworzenie funduszu pożyczkowego w UMiG Pelplin dla organizacji pozarządowych dla ,,małych projektów” w ramach programu Leader
  3. zaproponowaliśmy rozszerzenie zakresu tematycznego konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin o nowe działania np. ochronę środowiska
  4. zaproponowaliśmy powrót Gminy do programu Działaj Lokalnie

Marzenna Modrzejewska