Zagłosuj na Fundację Jedynka Dzieciom

Ubiegamy się o Nagrodę Wolontariatu roku 2012 w Gminie Pelplin w kategorii: Organizacja przyjazna wolontariuszom. Działalność fundacji prowadzona jest w formie wolontariatu, wkładamy wiele wysiłku i starań w kształtowanie właściwych relacji z ochotnikami. Tworzymy sprzyjającą atmosferę, którą cechuje zaufanie, partnerstwo i życzliwość. Nasi wolontariusze związani są z misją organizacji, której celem jest wielowymiarowa pomoc dzieciom i placówce ZKiW nr 1 w Pelplinie. Waga problemów, które fundacja próbuje rozwiązać mobilizują nauczycieli, uczniów, otoczenie około szkolne, rodziców, przedsiębiorców do pracy na rzecz organizacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy.