8 marca 2013 złożyliśmy wniosek na OKG Równać szanse do I Etapu

W dniach od 28.01.2013 do 28.02.2013 nauczyciele i gimnazjaliści naszej szkoły byli zajęci pracą nad przygotowaniem diagnozy środowiska lokalnego. Jest to pierwszy etap konkursu, który ma wskazać realne potrzeby młodzieży z Pelplina oraz ich zasoby, z których można korzystać przy realizacji projektu. Dlatego można było spotkać naszych uczniów podczas zbierania danych: Biblioteka, UMiG Pelplin, ZSP, rozmowy z animatorami działań lokalnych, z przechodniami, wywiady z kluczowymi osobami. Młodzież miała wykazać, że posiada umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, że potrafi zanalizować swoje mocne i słabe strony.

Marzenna Modrzejewska