Próbujemy sił w POKL 9.1.2

Dokładnie rok temu przeszkoliliśmy się z pisania wniosków do POKL i teraz przyszedł czas na sprawdzenie się. 13.03.2013 r. złożyliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego na zajęcia pozalekcyjne wartości 400.000 zł. Jesteśmy młodą organizacją i nie spełniamy warunku rocznego obrotu powyżej 50.000 tyś. zł ale wsparcia udzielił nam solidny partner -Gmina Pelplin. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do konkursu i zdobywać kolejne doświadczenia.
Marzenna Modrzejewska