Warsztaty

Umiejętność chodzenia na szczudłach, jest wpisana w historię ZKiW nr 1 w Pelplinie od wielu lat. Dotychczas szczudlarze z naszej szkoły swoje umiejętności eksponowali na zasadzie udziału w ważniejszych uroczystościach organizowanych przez szkołę i miasto. Wyszkoleni szczudlarze odeszli do innych szkòł w celu kontynuacji dalszego etapu kształcenia.Dlatego ważne jest wyszkolenie kolejnych uczniòw po to, aby kontynuować tradycję szczudlarską.
Fundacja Jedynka Dzieciom poprzez projekt dofinansowany przez Fundacja Pokolenia, w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Powiat Tczewski, program  FIO @ Narodowy Instytut Wolności , zorganizowała warsztaty szczudlarskie. W ramach projektu zostaną ròwnież zakupione ławeczki. Uszyjemy nowe stroje dla szczudlarzy. Nabyte umiejętności uczniowie zaprezentują na naszym PODWÒRKU.