Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”

Dnia 23 maja 2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, naszą fundację reprezentowała Pani Marzena Modrzejewska.
W trakcie zebrania podjęto następujące uchwały:
✅w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2022 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
✅w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027
✅w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w LSR i załącznikach
✅w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”.