Ruch to zdrowie dla każdego – nie wymyślisz nic nowego

To tytuł nowego projektu szkolnej fundacji finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zaplanowano zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla 128 dzieci i młodzieży od przedszkola do klas gimnazjalnych z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. To dodatkowe 360 godzin na zajęcia sportowe dla placówki.
Projekt jest realizowany od 1 lutego do 9 grudnia 2017 roku.
Kwota dofinansowania z MSiT to 20 000 zł. Współfinansowanie Fundacji Jedynka Dzieciom 1450 zł.
Partnerem przedsięwzięcia jest Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
Koordynatorką projektu jest Marzenna Modrzejewska