Rozpoczeła się realizacja projektu

Wraz z nadejściem roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie rozpoczęły się warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci. Dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Poczuj dźwięk, przełam lęk” to wspólna inicjatywa grupy nauczycieli z naszej szkoły: Grażyny Kupczyk, Magdaleny Łobockiej, Marty Kołodziejczuk, Joanny Jabłońskiej, Anny Bonin i Agaty Grzonki. Projekt współfinansuje Gmina Pelplin.

Bezpłatne warsztaty z elementami tańca, muzykoterapii, gry na instrumentach perkusyjnych oraz ćwiczeń gimnastycznych adresowane są do uczniów naszej szkoły. Tego rodzaju zajęcia rozwojowe, a zarazem terapeutyczne, kierowane są jednocześnie do dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych. Warsztaty prowadzi nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych – Pani Aleksandra Szynalewska przy pomocy nauczycieli – wolontariuszy oraz młodzieży z klas gimnazjalnych.

Projekt „Poczuj dźwięk, przełam lęk” realizowany pod patronatem Fundacji Jedynka Dzieciom od września do grudnia 2013 r. ma na celu:

– wspomaganie sprawności ruchowej dzieci

– budowanie kompetencji społecznych wśród podopiecznych

– uwrażliwianie uczestników zajęć na odbiór sztuki (tańca i muzyki)

– integrację dzieci zdrowych oraz ich niepełnosprawnych rówieśników

– aktywizację podopiecznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Warsztaty muzyczno-ruchowe to atrakcyjna forma zajęć pozalekcyjnych o charakterze ogólnorozwojowym, odpowiadająca dziecięcym potrzebom. To również świetna zabawa i nowe, niezwykłe doświadczenie dla naszych podopiecznych.

 

Nauczyciele z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie:

G. Kupczyk, M. Łobocka, M. Kołodziejczuk, J. Jabłońska, A. Bonin

 

Marzenna Modrzejewska