Prezentacja projektu na forum Rady Miejskiej w Pelplinie

Młodzież zaprezentowała wyniki diagnozy środowiska lokalnego, przedstawiła nagranie sondy ulicznej o mocnych i słabych stronach pelplińskiej młodzieży oraz wręczyła Radnym MiG Pelplin  zaproszenie do debaty nt. ,,Czy pelplińska młodzież ma szanse rozwoju?”
Relacja z prezentacji na TV Pelplin

Marzenna Modrzejewska