Poczuj dźwięk, przełam lęk

W grudniu 2012 roku grupa nauczycieli z ZK i W nr 1 w Pelplinie wspólnie z przedstawicielami  naszej szkolnej Fundacji Jedynka Dzieciom spotkała się, aby napisać projekt na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Pelplin w zakresie rozwoju kultury i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wcielając swe pomysły w życie powstały warsztaty twórcze pt. „Poczuj dźwięk, przełam lęk”. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie wysokiej samooceny uczniów z orzeczeniami oraz opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W wyniku weryfikacji konkursowej nie udało pozyskać się środków z budżetu powiatu tczewskiego ale z Gminy i Miasta Pelplin na realizację swoich działań otrzymaliśmy 3500 zł. Cieszymy się bardzo choć budżet został zmniejszony trzykrotnie. Aktualnie koordynatorzy są w trakcie zbierania 10 % wkładu własnego finansowego, który jest wymagany przy realizacji działań. W okresie wielkanocnym pragniemy zorganizować kiermasz aby uzyskać niezbędny wkład własny.

 

Joanna Jabłońska, Magdalena Łobocka