Nowy projekt Fundacji Jedynka Dzieciom współfinansowany przez Gminę Pelplin

Z wiosennym zapałem i optymizmem Fundacja Jedynka Dzieciom podjęła się realizacji kolejnego zadania publicznego pod tytułem „Z historią za pan brat”. Poprzez ten projekt pragniemy zachęcić dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami z terenu Gminy Pelplin, do aktywnego udział w Jarmarku Cysterskim, a tym samym wcielenie się w postacie średniowieczne i uczestnictwo w Orszaku Historycznym. Członkowie Fundacji i wolontariusze chcą rozwijać zainteresowania historią i tradycją lokalną zwłaszcza dzieci najmłodsze oraz pobudzać lokalną tożsamość i aktywność społeczną. Jednym z głównych założeń projektu jest przygotowanie strojów średniowiecznych oraz wzbogacenie programu Jarmarku Cysterskiego poprzez wprowadzenie nowych elementów i postaci.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Pelplin, która wspiera promowanie lokalnej tradycji i historii, jaką jest ta coroczna impreza historyczna. Wartość tego zadania publicznego to 3152 zł. Zgodnie z podpisaną umową między Gminą Pelplin a Fundacją Jedynka Dzieciom z dnia 26.03.2014r., aż 2800 zł to kwota dotacji gminnej. Wkład finansowy Fundacji to 170 zł, zaś wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) oszacowano na 182 zł. Rezultatem projektu będzie 15 strojów średniowiecznych dla 12 dzieci i 3 osób dorosłych oraz coroczny udział najmłodszych mieszkańców Gminy i ich rodziców w Jarmarku Cysterskim, co będą mogli podziwiać wszyscy uczestnicy Jarmarku: turyści i mieszkańcy Gminy Pelplin.

Projekt jest realizowany od kwietnia do października 2014 roku. Przygotowania do Jarmarku Cysterskiego w ramach tego zdania publicznego odbywają się w ZKiW nr 1 w Pelplinie. Wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami zapraszamy do bezpośredniego udział w Jarmarku Cysterskim 2014 roku w niecodzienną podróż w przeszłość

Koordynator projektu Katarzyna Nowak