Komunikujemy się na różne sposoby

Komunikujemy się

,,Komunikujemy się na różne sposoby” realizacja zadania publicznego gminy Pelplin.
Dnia 28 .04.2016 roku zarząd fundacji podpisał umowę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego oprogramowania multimedialnego do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gmina Pelplin wsparła zadanie w wysokości 2000zł, Bank Spółdzielczy w Skórczu 200zł.
Koordynacja projektu: Marzenna Modrzejewska

Komunikujemy się