logo_m

Być jak Demostenes II

Dnia 27 sierpnia 2015 roku Fundacja Jedynka Dzieciom z Pelplina podpisała umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na zajęcia rehabilitacyjne ze środków PFRON dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Kwota dofinansowania to 4140 zł. Zajęcia będą odbywać się od września do grudnia 2015 roku w siedzibie Fundacji, czyli w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 Czytaj więcej >>