Zbiórka funduszy na realizację projektu „Poczuj dźwięk, przełam lęk”

W okresie przedświątecznym na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie nauczyciele zaangażowani w realizację projektu z zakresu warsztatów muzyczno-ruchowych, przeprowadzili kiermasz wielkanocnych odlewów gipsowych.

Zadanie to zostało wsparte przez Gminę i Miasto Pelplin dofinansowaniem w wysokości 3500 zł, zaś wkład własny tj. 10% muszą zebrać realizatorzy. Zatem pod patronatem Fundacji Jedynka Dzieciom, postanowiliśmy w kreatywny sposób pozyskać niezbędne środki, co nam się powiodło. W wyniku sprzedaży ozdób wielkanocnych zebraliśmy niemałą kwotę, bo aż 244 zł. Z kolei brakującą część zasponsorowali rodzice jednej z naszych uczennic – Państwo Anna i Wojciech Piekarscy. Dzięki ich życzliwości mamy wymagane
390 zł.

Zakupione podczas kiermaszu formy gipsowe przedstawiające wielkanocne zajączki, kurczaczki, owieczki, świeczniki czy serwetniki dzieci mogły samodzielnie pomalować i ozdobić, a także wykorzystać, jako świąteczne upominki dla najbliższych. Tego rodzaju działalność z pewnością wspiera rozwój dziecięcej wyobraźni i pomysłowości a dorosłych uczy zaangażowania i współpracy.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie kiermaszem i wsparcie okazane organizatorom projektu pn. „Poczuj dźwięk, przełam lęk”, mającego na celu przeprowadzenie integracyjnych zajęć muzyczno-ruchowych dla uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014

Z wyrazami wdzięczności nauczyciele ZKiW nr 1 w Pelplinie:

Grażyna Kupczyk, Anna Bonin, Marta Kołodziejczuk, Agata Grzonka,
Magdalena Łobocka i Joanna Jabłońska