Zapytanie ofertowe nr 6/zajęcia/9.1.2/POKL/2014

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 6/Zajęcia/9.1.2/POKL/2014 „Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne” w ramach projektu „Jedynka Dzieciom” realizowanego  w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarząd Fundacji Jedynka Dzieciom