Zajęcia dla dzieci i młodzieży Być odpowiedzialnym

Fundacja Jedynka Dzieciom pozyskała fundusze na projekt „Być odpowiedzialnym”, który jest finansowany przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa i odbywały się w obecnym roku kalendarzowym w Zespole Kształcenia i wychowania nr 1 w Pelplinie. Łączny kosz dofinasowania projektu wyniósł 1850 zł (w tym 250zł zostanie przeznaczone na materiały pomocnicze: gry planszowe, kartki i kredki).

Projekt podzielny jest na dwa typy zajęć, pierwsze rozpoczną się dziewiątego kwietnia i potrwają do końca czerwca: obejmą uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, którzy raz w tygodniu będą uczestniczyli w spotkaniach ze specjalistą. Natomiast od września do grudnia opieką warsztatową zostaną objęci uczniowie klas gimnazjalnych.

Warsztaty dla dzieci są forma zajęć psychoedukacyjnych, ich główne cele do realizacji to: profilaktyka przemocy i agresji, poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania. Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych ze szkołą i z rodziną (odreagowanie emocjonalne). Uczęszczając na zajęcia psychoedukacyjne uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu, twórczego myślenia oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

Zajęcia dla młodzieży klas gimnazjalnych będą składały się z 5 bloków 2 godzinnych. Głównym celem będzie zwiększenie świadomości uczniów na swój temat oraz otaczającego świata. Natomiast celem szczegółowym poszerzenie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, lepsze poznanie siebie i innych, konstruktywne wyrażanie siebie i swojego zadania, profilaktyka uzależnień i przemocy.

Warsztaty będą prowadzone przez psychologa szkolnego Panią Magdalenę Myszka. Liczymy, że taka forma pracy z uczniami przyniesie im wiele satysfakcji, a zdobyte umiejętności wykorzystają na co dzień.

Magdalena Myszka

Psycholog