Wniosek „Rowerowy Pelplin” przeszedł do realizacji

Dnia 23.10.2012 roku Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia dokonała oceny 24 wniosków na podstawie WOPP i Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Nasz wniosek nr MP/7/II/2012 o przyznanie pomocy pn.: ,,Rowerowy Pelplin-rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę parkingów dla rowerów w miejscowościach Pelplin i Rożental” uzyskał średnią ocenę punktową 69,75 -tym samym zdobył IV pozycję na liście rankingowej.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Pelplin oraz popularyzacja roweru, jako środka komunikacji krótkodystansowej i rekreacji.

Realizacja zadania:

  • podniesie atrakcyjność turystyczną Pelplina
  • zwiększy aktywność społeczną poprzez pokazanie, że możliwa jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej także poprzez organizację pozarządową
  • wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego poprzez popularyzację roweru, jako środka komunikacji krótkodystansowej
  • wpłynie korzystnie na ludzi młodych, bo wykaże, że ich potrzeby (związane z łatwiejszym dotarciem do miejsc przez nich uczęszczanych) są dostrzegane
  • jest działaniem innowacyjnym, bo w gminie Pelplin brakuje parkingów rowerowych

Marzenna Modrzejewska

Koordynator Projektu