Walne Zebranie Członków LGD ,,Wstęga Kociewia”

Dnia 28 czerwca 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ,,Wstęga Kociewia”. Fundację Jedynka Dzieciom reprezentowała prezes fundacji pani Marzenna Modrzejewska. Uczestnicy spotkania po zapoznaniu się z działalnością i wynikami finansowymi udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Nowym projektem z, którym zostali zapoznani obecni na spotkaniu to Smart Village.