Teatralna Jedyneczka

Dnia 8.04.2013r. przedstawiciele zarządu Fundacji Jedynka Dzieciom podpisali umowę z Gminą Pelplin RTI.032.42.2013 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Teatralna Jedyneczka”. Kwota dotacji z Gminy Pelplin 3000 zł.

Wkład własny w wysokości 344 zł Bank Spółdzielczy w Pelplinie.

Partnerzy projektu: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury. Inauguracja projektu podczas nadania nazwy Przedszkolu nr 1 dnia 15.04.2013 roku

Marzenna Modrzejewska