Teatr Dramatyczny ,,Jako w niebie tak i…” na Jarmarku Cysterskim

Młodzież z projektu pn. ,,Na scenie życia czyli aby nam się chciało chcieć” w ramach Programu Równać Szanse OKG 2013 wzięła udział w spektaklu historyczno- edukacyjnym ,,Jako w niebie tak i …” w scenie V. Występ poprzedziły warsztaty historyczne, wyjazdy edukacyjne, wspólne próby z aktorami z różnych szkół. Była to próba włączenia się uczestników projektu w działania o charakterze lokalnym a zarazem realizacja własnego programu- i udało się. Mamy swój wkład w tak ważnej imprezie jaką jest Jarmark Cysterski.

Marzenna Modrzejewska