Szkolenia ICT Programu Równać Szanse

W dniach 27-19.09.2013 i 04-06.10.2013roku w Warszawie odbyły się szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących w Programie ,, Równać Szanse”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie praktycznego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w bieżącej działalności.

Tam nas poinformowano, że na dniach zostanie otwarty konkurs grantowy na zakup sprzętu i/lub usługi IT organizowany w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie. Oferta adresowana jest wyłącznie do uczestników szkoleń dotyczących wykorzystania nowych technologii w działaniach trzeciego sektora i organizowanych w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Równać Szanse” oraz „Nowe Technologie Lokalnie 2013”.

Na pewno wystartujemy w konkursie, bo warto!

Marzenna Modrzejewska