Spotkanie organizacji NGO z władzami samorządowymi powiatu i gminy

Spotkanie Starosty Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi

Starosta Tczewski zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu tczewskiego oraz przedstawicieli zespołów doradczo-inicjatywnych.
Spotkanie odbyło się 17 października 2013 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, przy ul. Piaskowej 2 w sali obrad Rady Powiatu.

W programie spotkania przewidziano:
Wystąpienie Pana Marka Olechnowicza€Przewodniczącego Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Podsumowanie prowadzonych w okresie od 22 sierpnia do 20 września 2013 roku konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok oraz wprowadzenie ostatecznych poprawek i uzupełnień do projektowanego dokumentu.
Prezentację działalności powiatowych zespołów doradczo-inicjatywnych, w tym: Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Rady ds. Seniorów.
Dyskusję, sprawy różne.

Na spotkaniu zgłoszono przedstawicielkę z powiatu tczewskiego p. Paulinę Kremer z Fundacji Pokolenia do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na spotkaniu zainicjowano powstanie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, do którego wybory odbędą się jeszcze w listopadzie.
Marzenna Modrzejewska

Spotkanie Burmistrza MiG Pelplin z organizacjami pozarządowymi

Dnia 22 października 2013 roku o godz. 14.00 w sali obrad UMiG Pelplin odbyło się spotkanie burmistrza T. Błędzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Pelplin.
Tematem spotkania było wspólne wypracowanie Programu Współpracy Gminy Pelplin z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014.

Marzenna Modrzejewska