Spotkanie informacyjne dotyczące projektu z programu Równać Szanse 2013

We wtorek 11 czerwca 2013 roku odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu
pn.: ,,Na scenie życia czyli aby nam się chciało chcieć”.

Miejsce spotkania: Stołówka w ZKiW nr 1 w Pelplinie

Godzina: 17.00

Projekt przewidziany jest dla osób w wieku 13-18 lat z terenu Pelplina

Czas trwania projektu: od lipca 2013 do listopada 2014 roku

Liczba uczestników: 25-27

Preferowane cechy u kandydata/ki: umiejętność nawiązywania nowych relacji społecznych z ludźmi
i instytucjami, umiejętność pracy w zespole, gotowość do nauki praktycznych umiejętności

Zapraszam

Marzenna Modrzejewska