Realizacja zadania publicznego Jarmarku harce

12 maja 2015 roku zarząd fundacji podpisał umowę z Gminą Pelplin na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach zadania proponujemy mieszkańcom naszej gminy warsztaty szczudlarskie i fireshow. Swoim występem uczestnicy projektu chcą się włączyć we współtworzenie Dni Pelplina i Jarmarku Cysterskiego.
Dotacja gminy Pelplin:  2900zł
Wsparcie sponsora BS Skórcz O/Pelplin: 161,11 zł
Wkład własny wolontariacki: 161,11 zł
Koordynatorką projektu jest p. Magdalena Grzonka