Rada Fundacji udzieliła absolutorium zarządowi

Dnia 12 czerwca 2017 roku odbyło się coroczne spotkanie Rady Fundacji Jedynka Dzieciom z Zarządem Fundacji celem podsumowania pracy za rok 2016. W spotkaniu wzięli także udział p. dyrektor Elżbieta Rozkwitalska i przewodniczący Rady Rodziców p. Sławomir Matacz.
Prezes Fundacji Pani Marzenna Modrzejewska przedstawiła obszerne sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Omówiła zrealizowane projekty. Przedstawiciele Rady zwrócili uwagę na projekty, które mają już swoją 3 czy 4 edycję (warsztaty szczudlarskie, fireshow), że warto je kontynuować, bo tworzy się dzięki temu marka i tradycja.
Rada Fundacji udzieliła absolutorium zarządowi oraz rekomendowała p. dyrektor Lucynę Bielińską na członka zarzadu fundacji.