Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie za rok 2019

Dnia 9 czerwca 2020 roku zebrała się Rada Fundacji i członkinie zarzadu fundacji. Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i meytorycznym fundacji za 2019 rok i udzielili absolutorium zarzadowi fundacji Jedynka Dzieciom. Ponieważ kończyła się czteroletnia kadencja zarzadu, Rada Fundacji powołała obecny zarząd na kolejne 4 lata. Do członków Rady Fundacji dołączył pan Sławomir Matacz jako Wiceprzewodniczacy Rady Fundacji.