Przedstawiciele fundacji na spotkaniach w MiG Pelplin

Spotkanie NGO w Gminie Pelplin
Dnia 4.12.2013 odbyło się spotkanie Burmistrza z organizacjami pozarządowymi w Gminie Pelplin. Przedstawiono zmiany w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Przedstawiono nominacje do Nagrody Wolontariatu w Gminie Pelplin za 2013 rok.
Przedstawiono kandydatury do zespołu konsultacyjnego.
Na zakończenie członkowie organizacji zostali obdarowani kalendarzem na rok 2014 i obietnicą spotkań w przyszłości.
Marzenna Modrzejewska

Fundacja na konsultacjach budżetu na 2014 rok
Dnia 5 grudnia 2013 roku odbyły się konsultacje budżetu. Środki przeznaczone w roku przyszłym na zadania publiczne w ramach konkursu to 50 000.
Niestety, ceny wzrosły a środki na zadania publiczne dla organizacji takie same jak w tym roku.
Przedstawicielka Fundacji zapytała burmistrza o budżet partycypacyjny, jako sposób na stworzenie przestrzeni dla obywateli.
Na spotkanie przybyli też uczestnicy projektu ,,Na scenie życia…” z Programu Równać Szanse 2013 aby zaprosić mieszkańców z rodzianami do ZKiW nr 1 w Pelplinie dnia 14 grudnia w godz. 12.00-22.00
na Maraton Pisania Listów Amnesty International.
Marzenna Modrzejewska