Podziękowania dla wolontariuszy

Dnia 23 i 24 czerwca 2016 roku podczas uroczystości zakończenia roku 2015/2016 zostały wręczone podziękowania dla wszystkich wolontariuszy współpracujących ze szkolną fundacją w ramach wolontariatu uczniowskiego.
Dla osób szczególnie się wyróżniających Przewodniczący Rady Fundacji pan Mirosław Chyła ufundował nagrody książkowe.
M.Modrzejewska