Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj, owocnie współpracuj

Dnia 23 kwietnia 2013 roku w Gdańsku odbyło się seminarium dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pn.: ,,Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”.
Cel seminarium:
– wzrost wiedzy z zakresu zarządzania finansami w organizacji pozarządowej
-optymalizacja kosztów
-pozyskiwanie źródeł finansowania oraz zabezpieczenia finansowego dzięki budowie kapitałów żelaznych

Marzenna Modrzejewska