logo_m

Więcej widzę – więcej wiem

Fundacja Jedynka Dzieciom otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Pelplin na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Więcej widzę – więcej wiem”. Projekt ma na celu polepszenie jakości życia dzieci niepełnosprawnych w placówce ogólnodostępnej. W ramach projektu zostanie zakupiona tablica interaktywna, multimedialna, która podniesie jakość kształcenia w klasie oraz Czytaj więcej >>