logo_m

Akcja promocyjna na Skateparku

Dnia 2.11.2013 roku o godz. 12.00 do Skateparku przybyli dorośli i dzieci na akcję promocyjną Fundacji Jedynka Dzieciom związaną z popularyzacą roweru jako środka krótkodystansowej komunikacji i popularyzacją nowego miejsca parkingowego dla 10 rowerów. Wszyscy przybyli, mimo kapryśnej aury,otrzymali koszulki z hasłem ,,Rowerowy Pelplin”. Przedstawicielka Fundacji Marzenna Modrzejewska poinformowała rowerzystów, że parking powstał w ramach Programu Czytaj więcej >>

logo_m

Bank Spółdzielczy w Skórczu kołem ratunkowym Fundacji

Miło nam poinformować, że Bank Spółdzielczy w Skórczu sfinansował stojaki rowerowe na Placu Grunwaldzkim przy UMiG w Pelplinie. Lokalizacja ta została wykreślona z projektu PROW przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Fundacja Jedynka Dzieciom, czując się społecznie odpowiedzialna, postanowiła wypełnić zobowiązanie złożone Gminie Pelplin w ofercie zadania publicznego z dnia 19.07.2013 roku . Wiedząc, że na Czytaj więcej >>

logo_m

Dofinansowanie projektu ,,Rowerowy Pelplin” z Gminy Pelplin

Dnia 21.08.2013 roku została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z Gminą Pelplin. Kwota dotacji 2.832,18 zł. Dnia 25.09.2013 roku został podpisany aneks do umowy w związku ze zmianą dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego- wykreślenie stojaków rowerowych przy UMiG w Pelplinie. Zadanie zostanie zrealizowane do 20.11.2013 roku. Marzenna Modrzejewska

logo_m

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na „Rowerowy Pelplin”

Dnia 16 września 2013 r. przedstawicielki zarządu fundacji panie Katarzyna Grzelińska i Marzenna Modrzejewska podpisały umowę na budowę parkingów rowerowych.   Wartość zadania: 20.348,08 zł Kwota przyznanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego: 16.278,46 zł   Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Tczewie – 1500 zł Bank Spółdzielczy w Skórczu – 500 zł   Partnerzy: Zespół Kształcenia i Wychowania Czytaj więcej >>

logo_m

Wniosek „Rowerowy Pelplin” przeszedł do realizacji

Dnia 23.10.2012 roku Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia dokonała oceny 24 wniosków na podstawie WOPP i Opisu zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Nasz wniosek nr MP/7/II/2012 o przyznanie pomocy pn.: ,,Rowerowy Pelplin-rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę parkingów dla rowerów w miejscowościach Pelplin i Rożental” uzyskał średnią ocenę punktową 69,75 -tym samym zdobył IV pozycję Czytaj więcej >>