logo_m

Sprawozdanie z realizacji II części zajęć w ramach projektu Być Odpowiedzialnym

Dnia 21 października obecnego roku szkolnego rozpoczęliśmy warsztaty ogólnorozwojowe w ramach projektu „Być Odpowiedzialnym”. W spotkaniach brało udział jedenastu chętnych uczniów z klas I – III Gimnazjum czterech chłopców oraz siedem dziewczynek. Warsztaty prowadziła psycholog Magdalena Myszka, spotkania odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję ćwiczyć prawidłową komunikację, poznali sposoby na konstruktywne Czytaj więcej >>

logo_m

Sprawozdanie z realizacji projektu Być odpowiedzialnym

9 kwietnia 2015 roku rozpoczęliśmy zajęcia psychoedukacyjne w ramach projektu „Być Odpowiedzialnym”. W spotkaniach brało udział sześciu uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej pięciu chłopców oraz jedna dziewczynka. Grupę prowadziła psycholog Magdalena Myszka, spotkania odbywały się raz w tygodniu, podczas których uczniowie ćwiczyli prawidłową komunikację, uczyli się także jak tworzyć właściwe relacje w Czytaj więcej >>

logo_m

Zajęcia dla dzieci i młodzieży Być odpowiedzialnym

Fundacja Jedynka Dzieciom pozyskała fundusze na projekt „Być odpowiedzialnym”, który jest finansowany przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa i odbywały się w obecnym roku kalendarzowym w Zespole Kształcenia i wychowania nr 1 w Pelplinie. Łączny kosz dofinasowania projektu wyniósł 1850 zł (w tym 250zł zostanie przeznaczone na materiały Czytaj więcej >>