Innowacje edukacyjne w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

Od 1 września br. w  Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie ruszył projekt   pt. „Jedynka Dzieciom” Fundacji Jedynka Dzieciom w partnerstwie z Gminą Pelplin, w ramach którego uczniowie i uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych i w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Od października rozpoczęły się w szkole zajęcia dodatkowe „Robusiowa Ortografia” i „Paker Pamięci”. Robusiowa ortografia to innowacyjna metoda nauki ortografii, czytania, pisania, rozumowania, przeznaczona dla uczniów i uczennic w każdym wieku. Podstawą Robusiowej ortografii jest wykorzystywanie technik pamięciowych w procesie uczenia się słów i reguł ortografii. Innowacyjna metoda polega na przyporządkowaniu każdej trudności ortograficznej indywidualnego symbolu graficznego, który poprzez swoją oryginalność jest łatwo odróżniany od innych. Paker Pamięci uczy zapamiętywać: słowa obce, pojęcia, imiona i nazwiska wielkich Polaków, miasta i województwa Polski, państwa, układ planetarny, znaki drogowe, itp. – mówi prezes Fundacji Jedynka Dzieciom Marzenna Modrzejewska.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów i uczennic Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Ponad połowa uczestników i uczestniczek projektu to osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są letnie półkolonie naukowe, Festiwal Ścisłonauki oraz wyjazd do Fokarium. Projekt potrwa do końca sierpnia 2015 roku – podsumowuje realizację projektu na tym etapie koordynatorka projektu Bożena Białas.

Projekt „Jedynka Dzieciom” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.