Inicjatywa pn. ,,Pomocna Dłoń” Wolontariat Uczniowski

Wychodząc naprzeciw trudnościom jakie napotykają niektórzy uczniowie w opanowaniu podstawowych umiejętności z matematyki i j. polskiego została powołana grupa uczniów do pomocy w nauce. Wraz z Fundacją Jedynka Dzieciom stworzono grupę wolontariuszy z klas II i III gimnazjum, którzy raz w tygodniu przez cały rok szkolny udzielają pomocy koleżeńskiej uczniom z V i VI klas. Na zajęciach tych uczniowie mi. utrwalają działania pamięciowe na liczbach, doskonalą umiejętności działania na ułamkach i liczbach ujemnych, pracują z tekstem doskonaląc umiejętności czytania i rozumienia tekstu, ćwiczą ortografię itp. Akcja pn. „Pomocna dłoń” ma nie tylko pomagać innym, ma również uczyć odpowiedzialności, systematyczności , współpracy a także uwrażliwiać innych na idee niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Koordynator Alicja Habas