Fundacja na Zgromadzeniu Partnerów LGD Wstęga Kociewia

Dnia 5 czerwca 2014 roku w Starej Kiszewie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Partnerów i szkolenie członków organów LGD. Podczas spotkania członkowie zapoznali się z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2013 roku oraz o stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poza tym przekazano informacje o PROW 2014-2020, nowych trendach w rozwoju lokalnym i możliwościach ich wykorzystania na obszarze objętym LSR.
Marzenna Modrzejewska