Fundacja na corocznym spotkaniu przedstawicieli Samorządu Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi

Dnia 6 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Tczewie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na, którym omawiano Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz wzór nowej oferty na zadanie publiczne a także karty oceny formalnej i merytorycznej. Przedstawiono planowany harmonogram konkursów i wysokość środków na poszczególne zadania.

M.Modrzejewska

coroczne_spotkanie_starostwo_2016