Fundacja Jedynka Dzieciom – na solidnych podstawach

Jesteśmy nową organizacją, a więc to oczywiste, że mnóstwo w nas zapału, energii i woli natychmiastowego działania. Jednakże wspólnie ustaliśmy, że będziemy pracować metodycznie. Naszym zamiarem jest zbudowanie organizacji sprawnej i nowoczesnej, a to oznacza fundację skutecznie realizującą zadania statutowe, a zarazem spełniająca wszystkie wymogi prawne.
Mamy świadomość, że to bardzo ambitne cele. Dlatego zaczynamy od solidnego przygotowania się do pracy. Uczestniczyliśmy w kilku szkoleniach, a także zorganizowaliśmy zespół samokształceniowy. Sporo się nauczyliśmy. I nie zamierzamy tej wiedzy zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane działalnością na rzecz lokalnej społeczności, zarówno w naszej fundacji, jak i te, które w przyszłości chciałyby założyć własną organizację. Przyjdźcie do nas. Porozmawiamy. Poradzimy.