Dofinansowanie projektu ,,Rowerowy Pelplin” z Gminy Pelplin

Dnia 21.08.2013 roku została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z Gminą Pelplin. Kwota dotacji 2.832,18 zł.

Dnia 25.09.2013 roku został podpisany aneks do umowy w związku ze zmianą dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego- wykreślenie stojaków rowerowych przy UMiG w Pelplinie.

Zadanie zostanie zrealizowane do 20.11.2013 roku.

Marzenna Modrzejewska