Chcemy wiedzieć więcej

Fundacja Jedynka Dzieciom to nowa organizacja, której celem jest młody człowiek i jego rozwój. Aby jak najlepiej podołać temu wyzwaniu niezbędna jest coraz wnikliwsza wiedza na ten temat oraz korzystanie z wszelkich możliwości rozwijających nasze horyzonty w tym kierunku. W związku z czym chcąc wiedzieć więcej grupa nauczycieli z ZKiW nr 1 w Pelplinie (M. Modrzejewska, W. Szulkowska i K. Jaworska ) uczestniczyła 27 marca 2012 roku w warsztatach z budowania małych projektów w ramach programu Leader, które odbyło się w MOK w Pelplinie. Szkolenie prowadził p. Krzysztof Urban. Celem spotkania było:

– wypełnianie najnowszej wersji wniosku o przyznanie pomocy ;

– Zapoznanie ze zmianami w Rozdz. 9 LSR – cele ogólne i szczegółowe planowane do realizacji przedsięwzięcia;

– konstruowanie budżetu projektów;

– przygotowanie załączników.

Ideą małych projektów jest pobudzanie aktywności lokalnej, rozwój zainteresowań, edukacja, promocja obszaru LSR i jego atrakcji, a także inwestycje związane z małą infrastrukturą. Jest to więc wiedza niezbędna nam do tego, aby nasza Fundacja mogła z każdym kolejnym przedsięwzięciem działać prężniej i lepiej. Temat tego szkolenia p. W. Szulkowska i K. Jaworska kontynuowały w kolejnych warsztatach z budowania małych projektów, tym razem w Urzędzie Miasta w Tczewie – w ramach programu Leader. Celem spotkania było dalsze konstruowanie wniosków, a zajęcia prowadził p. Marek Modrzejewski.