Równać Szanse 2016

Fundacja Jedynka Dzieciom otrzymała dofinansowanie projektu „Ziemniaczany misz-masz. Ziemniaczane cudawianki.” w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2016” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. To już kolejna nasza współpraca z programem Równać Szanse. W dniach 20-22 stycznia 2017r. w Warszawie odbyło się szkolenie koordynatorów dofinansowanych projektów, którzy podnosili swoje umiejętności na temat prowadzenia grupy projektowej. W trakcie szkolenia zostały omówione metody zarządzania i realizacji projektu zgodnie z celami programu „Równać Szanse”, zasady współpracy formalnej i finansowej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz przekazano umowy dotacyjne. Szkolenie prowadzili Trenerzy Programu Równać Szanse. W ramach tegorocznej dotacji otrzymaliśmy 8500zł, które zostaną przeznaczone na realizację celów założonych w projekcie „Ziemniaczany misz-masz. Ziemniaczane cudawianki.” Głównym celem projektu jest rozszerzenie wiedzy na temat swojego lokalnego środowiska, rozwój u młodzieży umiejętności pracy w grupie. Ponadto młodzież nabędzie umiejętności nawiązywania relacji i kontaktów z mieszkańcami i lokalnymi instytucjami włączonymi we wspólne działania.
Koordynator projektu
Agata Grzonka