20 lat minęło-II

Głównym celem zadania jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, poszerzenie wiedzy o regionie Kaszub i
Kociewia u 60 dzieci mieszkańców woj.pomorskiego- powiatu kościerskiego i tczewskiego, uczestników zespołów
regionalnych poprzez warsztaty kulturowe prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów oraz wypracowanie jubileuszowego występu z okazji 20-lecia zespołu ludowego Modraki.
Na warsztatach wyjazdowych zostanie przygotowany, wypracowany program , repertuar występu z okazji 20 lecia
Modraków w 2017 roku. Jubileusz z okazji 20 lecia zespołu Modraki odbędzie się w październiku. Przewidziano wspólne
występy obydwu zaprzyjaźnionych zespołów ukazujące kulturę Kociewia i Kaszub.
Celem pośrednim jest wymiana doświadczeń zarówno dotyczących zwyczajów, jak i tańca oraz języka kaszubskiego i gwary kociewskiej a także
integracja dzieci z obydwu zespołów. oraz wypracowanie jubileuszowego występu z okazji 20-lecia zespołu ludowego Modraki.
Zwiększenie wiedzy nt. regionu Kociewia i Kaszub u 60 uczestników warsztatów regionalnych z terenu powiatu
tczewskiego i kościerskiego
Przeprowadzenie twórczych warsztatów kulturowych
Nabycie nowych umiejętności przez 60 osób w zakresie tańca, przyśpiewek
Zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej i lokalnej u 60 uczestników warsztatów kulturowych
Poznanie układów tanecznych i różnorodności języka kaszubskiego i gwary kociewskiej w utworach 2 zespołów
regionalnych
Integracja 60 dzieci z zespołu kaszubskiego i kociewskiego
Promocja kultury poprzez udział 300 osób w przedsięwzięciu jubileuszowym
Występ jubileuszowy z okazji 20-lecia Modraków z Pelplina
Powiat Tczewski dofinansował zadanie w wysokości 9 000 zł. Partnerem projektu jest ZKiW nr 1 w Pelplinie.

Koordynacja: Marzenna Modrzejewska